مرکز شماره ۲ (میر)

اعلام برنامه دوره‌ها

جدیدترین دوره‌ها

دوره های آموزشی

زبان انگلیسی | مرکز جابر انصاری

American english file

دوره های آموزشی | زبان انگلیسی | مرکز جابر انصاری | مرکز دانشگاه | مرکز مرداویج | مرکز میر | مرکز هشت بهشت

معرفی مرکز

تماس با مرکز

نشانی:

نشانی: اصفهان، خیابان میر، چهار راه آب ۲۵۰

تلفن: ۰۳۱۳۶۶۲۹۰۱۰

شبکه های اجتماعی: تلگرام اینستاگرام

آشنایی با مرکز

 آموزش یکی از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتار و روز آمد کردن مهارت، توسعه تخصص بینش و نگرش سرمایه‌های انسانی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته میزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنان محسوب می‌شود. از این رو هزینه‌های مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان یک سرمایه‌گذاری مفید و مؤثر تلقی می‌شود.

علاوه بر آموزش‌های عالی مقطع‌دار که از طریق دانشگاه‌ها و مراکز رسمی دولتی و یا غیردولتی ارائه می‌شود، آموزش‌های کوتاه‌مدت بدو خدمت و یا حین خدمت که منجر به کسب دانش، مهارت و افزایش کارایی در افراد می‌شود، نقش بسزایی در توسعه کمی و کیفی تولید و موفقیت سازمانی و تشکیلاتی خواهد داشت.

لذا شناسایی جوامع هدف، تعریف دوره‌های آموزشی کاربردی و اشتغال‌محور، تدوین برنامه‌ها و دوره‌‌های آموزشی مطلوب، استفاده از اساتید متخصص و مجرب می‌تواند از نقطه نظر کارایی واشتغال‌زایی، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را از بسیاری دوره‌‌های بلندمدت سودمندتر نماید.

جهاد‍ دانشگاهی از همان سال‌های اولیه فعالیت، با تشکیل معاونت آموزشی و برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی در سطح کشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلکه استقبال اقشار دانش‌آموخته را نیز به این دوره‌‍‌ها معطوف دارد.