آزمون شبیه سازی

آزمون شبیه سازی IELTS تیرماه

 

مرکز آموزشی میر

مدت زمان دوره

7 ساعت

طول مدت دوره

1 روز

این آزمون جهت آمادگی آزمون اصلی آیلتس و قبل از تاریخ اصلی آزمون، همراه با ممتحن بین المللی برگزار می شود.

روز برگزاری آزمون: ۲۶ تیر ۹۸

از ساعت ۱۲ الی ۱۹

قبلی
بعدی