دوره های فشرده زبان انگلیسی

تحت عنوان EFT براساس کتاب American english file

این دوره ها یکی از به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که برای یادگیری زبان بسیار موثر و در کوتاه ترین زمان باعث یادگیری زبان می شود.

قبلی
بعدی