برگزاری دوره های Free Discussion

خانه > برگزاری دوره های Free Discussion
مرکز میر

برگزاری دوره های Free discussion

مرکز آموزشی میر

مدت زمان دوره

20 ساعت

طول مدت دوره

1 ماه

دوره Free discussion در دو سطح Intermediate و Advanced برگزار می شود. 

این دوره، دوره ای جهت مکالمه است که در ۱۰ جلسه و هر جلسه طبق مبحثی که استاد ارائه می دهد برگزار می شود.

قبلی
بعدی