انیمیشن

آموزش زبان از طریق نمایش انیمیشن به کودکان و نوجوانان

برگزارکننده

مرکز آموزشی هشت بهشت

مدت زمان دوره

20 ساعت

طول مدت دوره

2/5 ماه

توضیحات کامل دوره در این قسمت قرار داده خواهد شد.

 

آموزش یکی از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتار و روز آمد کردن مهارت، توسعه تخصص بینش و نگرش سرمایه‌های انسانی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته میزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب می‍شود. از این رو هزینه‌های مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان یک سرمایه گذاری مفید و مؤثر تلقی می‍گردد. علاوه بر آموزش‍های عالی مقطع‌‍دار که از طریق دانشگاه‍ها و مراکز رسمی دولتی و یا غیردولتی ارائه می‍گردد، آموزش‍های کوتاه‍ مدت بدو خدمت و یا حین خدمت که منجر به کسب دانش، مهارت و افزایش کارایی در افراد می‍شود، نقش بسزایی در توسعه کمی وکیفی تولید و موفقیت سازمانی و تشکیلاتی خواهد داشت. لذا شناسایی جوامع هدف، تعریف دوره‌های آموزشی کاربردی و اشتغال‌محور، تدوین برنامه‌ها و دوره‌‍های آموزشی مطلوب، استفاده از اساتید متخصص و مجرب می‍تواند از نقطه‍ نظر کارایی واشتغال‍زایی، دوره‌های آموزشی کوتاه‌‍مدت را از بسیاری دوره‌‍ های بلندمدت سودمندتر نماید. جهاد‍ دانشگاهی از همان سال‍های اولیه فعالیت، با تشکیل معاونت آموزشی و برگزاری مستمر دوره‌‍های آموزشی کوتاه‌‍مدت تخصصی در سطح کشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلکه استقبال اقشار دانش آموخته را نیز به این دوره‌‍‌ها معطوف دارد.

قبلی
بعدی