وبینار زبان انگلیسی آوا تا لهجه جهاد دانشگاهی

خانه > وبینار زبان انگلیسی آوا تا لهجه جهاد دانشگاهی
وبینار زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی

برگزاری وبینار زبان انگلیسی آوا تا لهجه جهاد دانشگاهی

برگزارکننده

مرکز آموزش از راه دور جهاد دانشگاهی

مدت زمان دوره

2 ساعت

طول مدت دوره

1 روز

وبینار آموزشی آوا تا لهجه

در این وبینار فراگیران با vowel‌ها وبا مقدمه‌ای بر مفاهیم کلیدی اشنا می شوند . زبان‌آموزان «الفبای آوانگاری» را به عنوان دریچه ورود به مسیر تلفظ صحیح می شناسند . سپس vowel (=مصوت)ها و diphthongs  (=مصوت‌های مرکب) معرفی خواهند شد . زبان آموزان در همه سطوح می توانند در این وبینار شرکت نمایند .این وبینار باعث ارتقا مهارتهای تلفظ فراگیران می گردد .

راهنمای ثبت نام وبینار آنلاین جهاددانشگاهی واحد اصفهان
راهنمای ورود به کلاس های آنلاین جهاددانشگاهی واحد اصفهان

قبلی
بعدی