زبان فرانسه

خانه > زبان فرانسه

دوره های فشرده و ترمیک زبان فرانسه در مرکز شماره ۵

در این دوره آموزشی مجموعه کتابهای Alter Ego تدریس می شود که این متد از جدیدترین متد های آموزش زبان فرانسه می باشد و برای گروه بزرگسالان در نظر گرفته شده است.
این متد در ۵ جلد طراحی و تنظیم شده است، به این ترتیب که هر جلد آن در برگیرندهٔ یکی از سطوح زبانی(A1/A2-B1/B2-C1/C2) و مطابق با استاندارد های جهانی آموزش زبان فرانسه است.

✅ سیستم Alter Egoبا هدف تدریس این زبان بعنوان زبان دوم در سطح جهان طراحی شده و همزمان بر چهار مهارت زبانی تکیه دارد و زبان آموزان علاوه بر آنکه بعد از به پایان رساندن کتاب اول قادر به صحبت کردن می باشند ،بلکه این توانایی را نیز دارند تا نامه و یا متنی را به زبان فرانسه در حد مبتدی بنویسند و یا متنی نه چندان راحت را به زبان فرانسه بفهمند و مکالمات روزمره فرانسویان را صحیح بکار برند.

👈 این متد زبان آموزان را برای شرکت در آزمون های DELF, DALF, TCFو TEF آماده می سازد.

هر سطح در چهارترم خوانده می شود.

دوره های فشرده و ترمیک زبان فرانسه
قبلی
بعدی