دوره های حضوری آمادگی آزمون EPT

خانه > دوره های حضوری آمادگی آزمون EPT

برگزار کننده:مرکز میر

مدت دوره:۶۰ ساعت


EPTآزمونی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان می باشد و مخففEnglish Proficiency Test است. این آزمون ویژه داوظلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است و توسط همین دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می گردد. تمامی دانشجویان دکتری این دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه ، موظف به شرکت در آزمون EPT و کسب حداقل نمره قبولی در آن هستند.


 

قبلی
بعدی