کلاس های نیاز محور زبان انگلیسی(VIP)

نیاز محور زبان انگلیسی

مرکز شماره پنج جهاد دانشگاهی واحد اصفهان تنها مرکز برگزار کننده کلاس های VIP زبان انگلیسی می باشد.

مزیت حضور در کلاس های نیاز محور (VIP) :

  1. صدور گواهینامه معتبر
  2. استفاده از اساتید مجرب
  3. انتخاب زمان به دلخواه شما